Emilian Walendzik

Rola mediatora

Mediator jest pośrednikiem między stronami konfliktu. Jako osoba neutralna i niezwiązana z osobami zaangażowanymi w jego przebieg, może im ułatwić osiągnięcie obopólnego porozumienia.

Mediator:

  • informuje strony o przebiegu mediacji i wyjaśnia stronom wszystkie wątpliwości dotyczące kolejnych spotkań,
  • dba o dobrą atmosferę i pomaga stronom ustalić wspólne reguły postępowania podczas rozmów,
  • stara się zrozumieć konflikt i rzeczywiste interesy uczestników sporu,
  • jest dla stron i działa dla ich dobra,
  • czuwa nad całym procesem komunikacji zadając pytania, podsumowując wypowiedzi stron, asystując im.
Emilian Walendzik

©2012-2017 All Rights Reserved