Emilian Walendzik

Mediacje

Mediacje to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – wypracować satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie.

Od 12.01.2004r. znajduję się na liście osób „godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego” Sądu Okręgowego w Warszawie.

Emilian Walendzik

©2012-2017 All Rights Reserved