Emilian Walendzik

  ISTDP

Każdy ma w sobie zdrową i chorą część. Jeżeli ta druga jest zbyt silna, powstają negatywne objawy zaburzające nasze funkcjonowanie: stany lękowe, depresyjne, zaburzenia psychosomatyczne, zaniżona samoocena itd. Gdy utrzymują się one długo koszty i cierpienie są na tyle duże, że zaczynamy szukać pomocy.
Zadaniem psychoterapeuty ISTDP jest zdiagnozować dokładnie chorą część pacjenta i zachęcić go do porzucenia jej, pokazując mu alternatywny, zdrowy sposób funkcjonowania.
Psychoterapia ISTDP ma więc swoją strukturę. Psychoterapeuta nie podąża za pacjentem, bo musiałby wielokrotnie iść za jego chorą częścią. Dzięki temu ISTDP to szybki i efektywny sposób pomagania osobom z problemami emocjonalnymi.

  DEFINICJA

ISTDP to pierwsze litery angielskich słów: Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna)
Psychoterapeuta pracujący w tym podejściu jest zaangażowany i aktywny podczas każdej sesji. Zaprasza swoich pacjentów do włączenia się na 100% ich możliwości w proces zdrowienia. Sprawdza na bieżąco, które interwencje przynoszą dobre efekty.
Za zgodą pacjentów sesje ISTDP są nagrywane a potem dokładnie analizowane. To podnosi efektywność pracy, intensyfikuje proces leczenia i sprawia, że trwałe zmiany są możliwe do osiągnięcia w krótkim czasie.

Emilian Walendzik

©2012-2017 All Rights Reserved